Chính sách bảo mật dữ liệu (Privacy Policy)

website của chúng tôi https://aquaxbet888.net/ tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho những người sau.
 • Nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu trang web Sau đây gọi tắt là https://aquaxbet888.net/
 • Khách truy cập website là những người mở các trang website hoặc đọc thông tin trên các trang website. https://aquaxbet888.net/ bất kể đó là trang nào
Trang web https://aquaxbet888.net/ đã thiết lập chính sách liên quan đến thông tin cá nhân nhằm nâng cao tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân. của khách truy cập và người dùng trang web để cải thiện trang web và tuân thủ Đạo luật Bảo vệ thông tin cá nhân 2019
Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này. Để tìm hiểu và hiểu các thực tiễn tại trang web https://aquaxbet888.net/ tuân thủ việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

https://aquaxbet888.net/ thu thập thông tin cá nhân của bạn theo mục đích. hoạt động của trang web như sau
 • Để sử dụng trong các hoạt động tiếp thị và quảng cáo trực tuyến
 • Để sử dụng trong việc phân tích dữ liệu khách truy cập trang web và nghiên cứu tiếp thị.
 • Để sử dụng trong việc kiểm tra người dùng trang web người muốn đăng nhập vào trang web
 • Được sử dụng làm thông tin liên hệ với người dùng trang web.
 • Dùng để kiểm tra và duy trì tính bảo mật của hệ thống website.
 • Để sử dụng trong việc phát triển trang web và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho khách truy cập trang web.

Sử dụng cookie trên trang web https://aquaxbet888.net/

Trang web https://aquaxbet888.net/ sử dụng cookie. Vì mục đích hoạt động của trang web Bạn có thể tìm hiểu thêm về Chính sách sử dụng cookie trên trang web https://aquaxbet888.net/ từ Chính sách Cookie của chúng tôi

Thông tin cá nhân được thu thập bởi bên thứ ba

Trang web https://aquaxbet888.net/ sử dụng phần mềm và dịch vụ của bên thứ ba để nâng cao hiệu suất của trang web. Các dịch vụ mà trang web sử dụng như sau:
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel/Conversion API
 • Google Tag Manager
 • Google Ads Conversion API

Trong trường hợp liên kết với nền tảng của bên thứ ba như mạng quảng cáo. truyền thông xã hội Các nhà cung cấp trang web bên ngoài khác Một số loại cookie và dữ liệu lưu lượng truy cập máy tính Nó có thể được quản lý bởi bên thứ ba. Vì vậy khuyến cáo khách truy cập vào trang web Đồng thời nghiên cứu và hiểu chính sách sử dụng cookie và chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba.

Quyền của chủ sở hữu dữ liệu cá nhân

 • Khách truy cập trang web có thể từ chối sử dụng cookie từ cửa sổ thông báo cookie. trên trang web
 • Khách truy cập trang web Có thể xóa tất cả dữ liệu cookie Từ trình duyệt web mà khách truy cập trang web sử dụng, bạn có thể tìm hiểu cách xóa cookie. Thoát khỏi trình duyệt web. Từ trang web của nhà phát triển trình duyệt web

Bảo mật thông tin cá nhân

Trên website https://aquaxbet888.net/ có thể có liên kết tới các website khác. Hoặc bạn có thể sử dụng các liên kết trên các trang web khác để truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi muốn bạn hiểu rằng trang web https://aquaxbet888.net/ không chịu trách nhiệm về chính sách này. và các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của các trang web khác. Vì vậy, vui lòng nghiên cứu các chính sách và hướng dẫn liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của các trang web bạn truy cập. Trước và sau khi truy cập vào website của chúng tôi thông qua các đường link trên website cũng vậy.
Tuy nhiên, trang web https://aquaxbet888.net/ không thể giám sát. hoặc chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin cá nhân của bên thứ ba hoặc tổ chức bên ngoài nhận thông tin từ bạn thông qua trang web này. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc Chấp nhận hoặc từ chối sử dụng cookie từ bên thứ ba Như chúng tôi đã nêu ở trên, bạn có quyền tự mình từ chối việc sử dụng các cookie này.
Bạn có thể liên hệ với https://aquaxbet888.net/ và Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân bằng cách nào?
Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào hoặc muốn hỏi về chi tiết về việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bao gồm cả việc yêu cầu thực hiện các quyền theo chính sách này. Bạn có thể liên hệ qua các kênh sau
Chính sách được tạo bởi aquaxbet888 (https://aquaxbet888.net/)